KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego

w Ś W I D W I N I E

 

 

1.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

4 września 2017 r.

 

2.

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY:

I SEMESTR

II SEMESTR

 

 

4 września 2017 r. - 18 stycznia 2018 r.

29 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

 

3.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

23 – 31 grudnia 2017 r.

 

4.

 

FERIE ZIMOWE

 

 

15 stycznia 2018 r. – 28 stycznia 2018 r.

 

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

29 marca 2018 r. – 03 kwietnia 2018 r.

 

6.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

 

 

27 kwietnia 2018 r.

 

7.

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ:

- CZĘŚĆ USTNA

 

- CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

 

- 09 do 25 maja 2018 r.

 

- 04 do 23 maja 2018 r

 

8.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH

PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

 22 czerwca 2018 r.

 

9.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA)

- ETAP PISEMNY

- ETAP PRAKTYCZNY

 

 

wg ustaleń CKE

 

10.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 

22 czerwca 2018 r.

 

11.

 

FERIE LETNIE

 

 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

12.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych)

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

4      maja  2018 r.

7    maja  2018 r.

8   maja  2018 r.

 

 

 

13.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

30 kwietnia 2018 r.

2 maja  2018 r.

1 czerwca 2018 r.

 

* - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w ZSZ

TERMINY  DODATKOWE

 ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI:

 

I  SEMESTR  - 14.11.2017 r. (wtorek)  godz. 16:30

 

                                          – Liceum Ogólnokształcące 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2               

            

II SEMESTR – 20.03.2018 r. (wtorek)  godz. 16:30 

 

                                          - Liceum Ogólnokształcące

                                          – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

                 

 

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI:

 

19.09.2017 r. (wtorek)        kl. I  LO  i  ZSZ

                                godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

20.09.2017 r. (środa)          kl.  II  LO;  II  i  III  ZSZ

 

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

20.09.2017 r. (środa)       kl.  III  LO

 

                               godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI)

 

12.01.2018 r. (piątek)

                               godz.  16:30     

                                                     - Liceum Ogólnokształcące

                                                     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

 

 

 

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2015 r

 

OBOWIĄZUJE OD: 01.09.2015 r.

ZSP-01.410.3.1.2015

 

NA LATA SZKOLNE: 2015/16 – 17/18

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA ODDZIAŁU WIELOZAWODOWEGO

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY

 

O TRZYLETNIM CYKLU NAUCZANIA

 

KLASA I W

Lp.

 

KLASY

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W 3 LETNIM OKRESIE NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

W 3 LETNIM

OKRESIE NAUCZANIA

I

2015/2016

II

2016/2017

III

2017/2018

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

1.

JĘZYK POLSKI

3

1

1

5

160

2.

JĘZYK NIEMIECKI

2

2

-

4

130

3.

HISTORIA

1

1

-

2

64

4.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

-

1

-

1

32

5.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

-

2

-

2

64

6.

GEOGRAFIA

1

-

-

1

32

7.

BIOLOGIA

1

-

-

1

32

8.

CHEMIA

1

-

-

1

32

9.

FIZYKA

1

-

-

1

32

10.

MATEMATYKA

2

1

1

4

130

11.

INFORMATYKA

-

1

-

1

32

12.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3

3

3

9

290

13.

EDUKACJA DLA BEZPIECZĘŃSTWA

1

-

-

1

32

14.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ a.

1

1

1

3

96

15

RELIGIA/ETYKAb.

2

2

2

6

192

16.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE c.

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

1,5

48

17.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE d.

KURS IO

KURS IIO

KURS IIIO

KURSY I, II, III

KURST I, II, III

18.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE e.

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH f.

19,5

15,5

8

43

1398

Uwaga ! Do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu roku szkolnego.

 1. uwzględniona ścieżka edukacyjna prozdrowotna i regionalna,

 2. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. realizowane odrębnie dla każdego zawodu na kursach zawodowych przez okres 4 tygodni w każdej klasie
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo wg planów w opracowanych przez koordynatora kształcenia zawodowego, (plus 1 godzina zajęć z wychowawcą klasy),

 5. młodociani pracownicy w zakładach pracy-wymiar godzin zajęć praktycznych zgodnie z Kodeksem Pracy,

 6. nie uwzględniono ilości godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowanych na kursach zawodowych
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo i zajęć praktycznych realizowanych oddzielnie w zakładach pracy zgodnie
  z Kodeksem Pracy.

 

Plan zajęć w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Wkrótce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.