kursy

PLAN I TERMINARZ

 TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO

 MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – STOPIEŃ II

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Lp.

 

Zawód

 

Termin kursu

 

Organizator

 

 

1.

 

Fryzjer

Nr 514101

 

 

05.09.2017r.

do

29.09.2017r.

 

OD i DZ nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel. 914-821-531

Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Rzemieślniczych 70-028 Szczecin,   ul. Chmielewskiego 19,  tel. 914-820-746

 

 

2.

 

Sprzedawca

Nr 522301

 

02.10.2017r.

do

27.10.2017r.

 

OD i DZ przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

78-300 ŚWIDWIN, ul. T. KOŚCIUSZKI 28

Zakwaterowanie. Internat Zespołu Szkół Rolniczych

78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 88

tel. 943-652-582 (po godzinie 1500) tel. 943-652-583

 

 

3.

 

Mechanik pojazdów

samochodowych

Nr 723103

 

02.10.2017r.

do

27.10.2017r.

 

OD i DZ  przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2

78-100 KOŁOBRZEG, ul. PIASTOWSKA 5, tel. 943-523-936

Zakwaterowanie. Bursa Międzyszkolna Nr 2

78-100 Kołobrzeg, ul: Grottgera 11, tel. 943-522-120

 

 

4.

 

Monter – elektronik

Nr 742102

 

 

 

Miejsce i termin turnusu będzie podane

w późniejszym czasie.

 

 PLAN I TERMINARZ

 TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO

 MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – STOPIEŃ III

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Lp.

 

 

Zawód

 

Termin kursu

 

Organizator

 

1.

 

Mechanik pojazdów

samochodowych

Nr 723103

 

05.09.2017r.

do

29.09.2017r.

 

OD i DZ nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel. 914-821-531

Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Rzemieślniczych 70-028 Szczecin,     ul. Chmielewskiego 19,  tel. 914-820-746

 

 

2.

 

Operator obrabiarek

skrawających

Nr 722307

 

 

05.09.2017r.

do

29.09.2017r.

 

OD i DZ przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  i USTAWICZNEGO

78-500 DRAWSKO  POMORSKIE,  ul. WARMIŃSKA 2, tel. 943-632-420

Zakwaterowanie: Bursa Międzyszkolna

78-500 Drawsko Pomorskie ul. Połczyńska 9, tel. 943-438-285

 

 

3.

 

Fryzjer

Nr 514101

 

02.10.2017r.

do

27.10.2017r.

 

OD i DZ nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel. 914-821-531

Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Rzemieślniczych 70-028 Szczecin,    ul. Chmielewskiego 19,  tel. 914-820-746

 

 

4.

 

Monter sieci, instalacji     i urządzeń sanitarnych

Nr 712616

 

02.10.2017r.

do

27.10.2017r.

 

 

OD i DZ przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  i USTAWICZNEGO

78-500 DRAWSKO  POMORSKIE,  ul. WARMIŃSKA 2, tel. 943-632-420

Zakwaterowanie: Bursa Międzyszkolna

78-500 Drawsko Pomorskie ul. Połczyńska 9, tel. 943-438-285

 

5.

 

Sprzedawca

Nr 522301

 

30.10.2017r.

do

24.11.2017r.

 

OD i DZ przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

78-300 ŚWIDWIN, ul. T. KOŚCIUSZKI 28

Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Rolniczych

78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 88

tel. 943-652-582 (po godzinie 1500) tel. 943-652-583

 

  

        

UWAGA!

 

I. Turnus zawodowy- I, II, III stopnia trwa cztery tygodnie - 140 godzin.

II. Uczeń przyjeżdżając na turnus zawodowy do ośrodka winien posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:

- skierowanie ze szkoły na turnus zawodowy,

- skierowanie do internatu podpisane przez ucznia, rodziców, wychowawcę klasy (informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zachowaniu i funkcjonowaniu ucznia w środowisku rówieśniczym, ewentualnym nadzorze kuratora, chorobach przewlekłych itp.),

- dowód wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie,

- dowód osobisty, legitymację szkolną,

- nr PESEL,

- pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia, zakup podręczników,

- zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia),

-  przybory toaletowe (internat),

- bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (internat),

- bieliznę pościelową do internatu (prześcieradło, poszewki na poduszkę i kołdrę),

- zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży i uczniów przewlekle chorych.

Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 14.00 , w dniu zakwaterowania poprzedzającym rozpoczęcie turnusu.

 III. W roku szkolnym  2017 / 2018, wyjeżdżając na turnus zawodowy – I, II, III stopnia, należy się liczyć z kosztami :                                                                                 - zakwaterowanie w internacie (opłata stała, którą opłaca uczeń ) – 115 zł,

- wyżywienie (stawka dzienna – trzy posiłki): Drawsko Pomorskie – 10,50 zł, Szczecin – 14,00 zł,   Kołobrzeg – 11,00 zł, Świdwin – 8,80 zł.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 Opracował: Andrzej Słowik

 

 

 

 

A

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.