Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa-Szkoła Branżowa st.I

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego

w  Ś W I D W I N I E

 

 

1.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

1 września 2016 r.

 

2.

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY:

I SEMESTR

II SEMESTR

 

 

1 września 2016 r. - 22 stycznia 2017 r.

23 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017r.

 

3.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

23 – 31 grudnia 2016 r.

 

4.

 

FERIE ZIMOWE

 

 

13 lutego 2017 r. – 26 lutego 2017 r.

 

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

13 – 18 kwietnia 2017 r.

 

6.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

 

 

28 kwietnia 2017 r.

 

7.

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ:

- CZĘŚĆ USTNA

 

 

 

 

- CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

- 04 do 26 maja 2017 r.

(prezentacja formuła do 2014)

- 08 do 20 maja 2017 r.

(wypowiedź – formuła od 2015)

 

- 04 do 24 maja 2017 r.

 

8.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

 23 czerwca 2017 r.

 

9.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA)

- ETAP PISEMNY

- ETAP PRAKTYCZNY

 

 wg ustaleń CKE

 

10.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 

23 czerwca 2017 r.

 

11.

 

FERIE LETNIE

 

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

 

12.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ   
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych)

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

 4 maja  2017 r.

 5 maja  2017 r.

 8 maja  2017 r.

 

 

 

13.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

2 maja  2017 r.

16 czerwca 2017 r.

31 październik 2016 r.

 

* - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w ZSZ

 

ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI: 

 I  SEMESTR  - 15.11.2016 r. (wtorek)  godz.. 16:30

                                          – Liceum Ogólnokształcące 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

               

 II SEMESTR – 21.03.2017 r. (wtorek)  godz. 16:30 

                                          - Liceum Ogólnokształcące

                                          – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI: 

20.09.2016 r. (wtorek)        kl. I  LO  i  ZSZ

21.09.2016 r. (środa)          kl.  II  LO;  II  i  III  ZSZ

                                 godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli

                                 godz.  17:00  - zebrania klasowe

21.09.2016 r. (środa)       kl.  III  LO

                                godz.  17:00  - zebranie ogólne w auli 

                                godz.  17:30  - zebrania klasowe

 SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI) 

20.01.2017 r. (piątek)

                                godz.  16:30      - Liceum Ogólnokształcące

                                                       - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

Drukuj

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

chwilowka przez internet